OPTOLOGIE.NL

 

 

 

 

Copyright © Optologisch Centrum Purmerend

Visuele training
visuele training
trainingsfrequentie
resultaten
terug naar de behandeling

De visuele analyse brengt de visuele ontwikkeling en het visuele gedrag in kaart. Als dat geïndiceerd is, kan visuele training een advies zijn.

 

visuele training
De training heeft als doel het visuele functioneren op het juiste niveau te brengen.De gegevens van de meting zijn nodig om op het juiste punt te beginnen. Zoals gemeld bij 'het ontwikkelingsmodel' is kijken aangeleerd en heeft een eigen patroon en volgorde in de ontwikkeling. De training begint met de persoon op het punt waar er dingen niet zijn aangeleerd. Op dat niveau wordt het geoefend én gekoppeld aan de vaardigheden die er al zijn. Zo wordt een fundament gelegd voor de volgende vaardigheden. Telkens een niveau hoger tot het leeftijdsgelijk is. De optoloog kan meten hoe de voortgang is en eventueel het proces bijsturen of stimuleren door het voorschrijven van een bril. Het is niet goed om splintervaardigheden te leren: alles moet een koppeling hebben met andere zintuigen en het hele lichaam. Doe we dat niet, dan kan het aangeleerde weer verdwijnen. Hoe beter gekoppeld en hoe meer geautomatiseerd, hoe succesvoller het toepassen van de ontwikkelde vaardigheden! De werkwijze is voor kinderen iets anders dan voor volwassenen. Voor hun proberen we het zo veel mogelijk spelenderwijs te laten verlopen. Op de praktijk krijgen ze de instructie en thuis moet dat onder begeleiding van één van de ouders getraind worden, dagelijks een kwartier. Elke week komen er nieuwe spelletjes. Zo is er veel variatie en kan er veel tegelijk gedaan worden. De kinderen schrijven na het oefenen op hoe het ging, zodat ze zich bewust worden van waar ze mee bezig zijn.

 

trainingsfrequentie
Normaal gesproken moet er dagelijks geoefend worden gedrurende +- 20 minuten. De oefeningen worden na instructie door de visuele trainer/ster meegegeven. Het is belangrijk om je hier precies aan te houden, want er zit een opbouw in.
Stel dat er een dag overgeslagen wordt, dan is extra lang trainen daarna niet zinvol. Kies zoveel mogelijk een vast tijdstip om te werken . Bij kleine kinderen kan een beloning motiverend werken.

 

resultaten
De ervaring leert dat de visele problemen sterk verminderen of zelfs geheel verdwijnen.Het spreekt vanzelf dat het opvolgen van de adviezen hierbij een grote rol spelen. Een andere factor is de aard van het probleem. De optolog kan hier na de analyse een gefundeerde verwachting over geven

  

Type het woord in waarop u wilt
zoeken in het onderstaande
venster
en druk op de knop Find!

Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search