Optologisch Centrum Purmerend

 

 

 

 

Copyright © Optologisch Centrum Purmerend

wanneer naar de optologie

Hier een opsomming van kenmerken die veroorzaakt kunnen worden door visuele functionele verstoringen.
Mocht een of meerdere van deze kenmerken van toepassing zijn dat is het verstandig om een optologisch onderzoek te overwegen.

  

vaak
soms
nooit

1 observatie van de ogen

één oog draait weg

rode ogen of oogleden

ogen tranen te veel

korsjes op de oogleden

knijpt met de oogleden samen om beter te zien

2 klachten bij het zien op lees afstand (40cm)

hoofdpijn na het lezen

brandende ogen na het lezen

misselijk of duizeligheid tijdens of na het lezen

letters worden wazig tijdens of na het lezen

oogbeweging

hoofd draait mee bij het lezen

weet vaak niet meer waar hij/zij met lezen is gestopt

gebruikt de vinger of een aanwijzer bij het lezen

verliest snel de aandacht bij het lezen

slaat vaak woorden over

herleest of slaat regels over

schrijft boven of onder de lijn

schrijft onregelmatig

begint netjes maar schrijft steeds slordiger

heeft problemen met vlak verdeling bij het tekenen

oogsamenwerking

klaagt over dubbelzien

schrijft letters dubbel in één woord

heeft problemen met getallen in kolommen zetten

sluit of bedekt één oog bij het lezen

houdt het hoofd zeer schuin bij het lezen

zit erg scheef bij het schrijven

oog-handsamenwerking

moet de voorwerpen aanraken om ze te herkennen

onregelmatig schrift

heeft problemen met rijen getallen

beweegt de andere hand tijdens het schrijven

verwisselt recht en links

waarneming

verwisselt herhaaldelijk woorden met gelijksoortig begin of eind

schrijft woorden, letters of cijfers in spiegelbeeld

moeite met begrijpend lezen

fluistert bij het stillezen

scherpstelling

buigt het hoofd zeer dicht naar het werk

knippert veel met de ogen bij het lezen en het schrijven

tracht alle nabijtaken te vermijden

maakt fouten bij het overschrijven van het bord

maakt fouten bij het overschrijven uit een boek / schrift

wil dicht bij komen om op het bord beter te zien

wrijft vaak in de ogen bij het lezen of het schrijven

is snel moe; knippert veel om op het bord scherp te zien, nadat nabijwerk werd gedaan  

Type het woord in waarop u wilt
zoeken in het onderstaande
venster
en druk op de knop Find!

Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search