OPTOLOGIE.NL

 

 

 

 

Copyright © Optologisch Centrum Purmerend

syntonics

 

licht en kleur
lichttherapie en het zien
wat heeft onderzoek aangetoond
wanneer lichttherapie

 

Syntonic-phototherapy is op dit moment het meest vooruitstrevende vakgebied dat zich bezighoudt met lichttherapie. Het ordt sinds 1920 met veel succes toegepast door optometristen bij patiënten met een inefficiënt werkend visueel systeem. Aangezien 80% van al het leren via de ogen gaat, zal inefficiënt visueel functioneren invloed hebben op alle aspecten in iemands leven: waaronder het niveau van je opleiding, uitblinken in sport en vakbekwaamheid in je werk.

 

 

licht en kleur.
In de jaren 20 van de vorige eeuw ontwikkelde Dr. Harry Riley Spitler de wetenschap die hij Syntonics noemde(van syntonie: het in balans brengen). Zijn onderzoek en klinische studies bevestigden het sterke effect dat licht heeft op het menselijk functioneren en gezondheid. Dr. Harry Wohlfarth, autoriteit op het effect van kleur op leerprestaties in de klas, heeft ontdekt dat de verlichting van het lokaak en de toegepaste kleuren op de muren en vloer een grote invloed hebben op aandacht bij de les, prestaties en gedrag van de leerlingen. Tegelijkertijd ontdekte Dr. Ott dat verlichting dat sterk overeenkomt met natuurlijk zonlicht een positief effect heeft op gezondheid, gedrag en prestatie, terwijl kunstlicht ongemak aan het visuele systeem geeft en het niveau van het werk verlaagt. In 1985 wordt lichttherapie door de psychiatrie omarmd.Over heel de wereld worden patiënten aan helder, ongekleurd licht blootgesteld als behandeling tegen winterdepressie. Ook wordt lichttherapie meer en meer medisch toegepast bij jetlag, premenstrueel syndroom, slaapstoornissen en andere verstoringen in het dagritme van het lichaam. Er is vastgesteld dat blootstelling aan bepaalde kleuren een effect laat zien op het gedrag, stemmingen en fysiologisch functioneren.

Het boek "Licht, medicijn van de toekomst" wordt in 1991 geschreven door Dr. Jacob Liberman. Hier gaat hij verder in op onze kennis over licht en kleur. Het beschrijft de rol die licht kan hebben bij het scheppen van nieuwe toepassingen voor fysische en emotionele gezondheid.Zowel algemene lichttherapie als die, die door het oog wordt toegediend, zijn de snelst groeiende gebieden in klinisch onderzoek en gezondheidszorg.
begin pagina

 

 

lichttherapie en het zien.
Niet alle retinale (lichtgevoelige) zenuwen in het oog dienen het zien. Er zijn er die de retina direct in verbinding stellen met de niet visuele hersengebieden zoals de hypothalamus en de pijnappelklier. Deze centra beïnvloeden het elektronisch, chemisch en hormonaal evenwicht, dat een effect heeft op al het lichamelijk functioneren, inclusief het zien. Jaren van klinisch onderzoek en studie hebben laten zien dat bepaalde selecties van lichtfrequenties (kleuren), als die via de ogen naar deze centra worden gestuurd, in het lichaam veel heilzame resultaten laten zien. De diagnose van de patiënt wordt gebaseerd op de klachten, visueel onderzoek, uitvoeren van visueel-motorische taken, en de gevoeligheid in het perifere gezichtsveld. Mogelijk zijn er klachten als: wazig zien, lui oog, dubbel zien of zwakke leerprestaties. Als daar aanleiding toe is kunnen zij behandeld worden met geselecteerd licht, wat gezien wordt als een kleur. Meestal wordt een lichttherapie van twintig sessies aanbevolen, die verspreid zijn over vier a vijf weken. De sessies bestaan uit simpel weg kijken naar geselecteerde lichtfrequenties gedurende twintig minuten. Meestal kunnen in de eerste acht al positieve veranderingen gemeld worden en het proces wordt wekelijks gevolgd door veldtesten. In sommige gevallen duurt de therapie langer. Hiernaast wordt ook wel ondersteunende therapie toegepast, zoals visuele training.
begin pagina

 

 

wat heeft onderzoek laten zien?
Er zijn controle studies uitgevoerd door Dr. Robert Michael Kaplan en Dr. Jacob Liberman. Zij hebben bewezen dat deze relatief korte therapie verbetering laat zien op het gebied van: visuele vaardigheden, perifeer zicht, geheugen, gedrag, stemming, prestaties in zijn algemeen evenals academisch succes. Zij bevestigden dat een groot aantal kinderen met leerproblemen een verlaging hebben van de gevoeligheid van het perifere gezichtsveld. Tijdens en na de lichttherapie lieten zij een verbetering zien in het perifere veld en de visuele vaardigheden waren verbeterd. Controlegroepen die geen lichttherapie ontvingen, toonden geen verbetering, niet in het perifere veld, noch in vaardigheden. Andere symptomen waren ook niet verdwenen. Mits op de juiste manier toegepast en gediagnosticeerd, kan Syntonics lichttherapie een effectieve methode zijn om veel condities te verbeteren die te maken hebben met inefficiënt visueel functioneren. De leden van het College of Syntonic Optometry passen deze waardevolle hulp al meer dan zestig jaar toe op hun patiënten.
begin pagina

 

wanneer lichttherapie?
Visueel

wazig zien
scheel zien (strabisme)
lui oog (amblyopie)
dubbel zien
verminderd perifeer zicht
vermoeidheid aan de ogen

Visueel gerelateerd

hoofdpijnen
onder niveau presteren
slechte aandacht en concentratie
lees problemen
slechte coördinatie

Visuele klachten als gevolg van

fysisch trauma (hoofdblessures)
emotioneel trauma
hoge koorts
chronische ziektes

 

begin pagina  

Type het woord in waarop u wilt
zoeken in het onderstaande
venster
en druk op de knop Find!

Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search