Optologisch Centrum Purmerend

 

 

 

 

Copyright © Optologisch Centrum Purmerend
 

motoriek
reflexen
algemene motoriek
specifieke motoriek
oculo-motoriek (oogbeweging)

trampo

In de optologie gaan we ervan uit dat er een samenhang is tussen de motorische en de geestelijke ontwikkeling en dat het visuele systeem daar een centrale funktie in heeft.

pyrm
klik hier voor de verklaring van de afkortingen

 

 

motorische reflexen
De motorische reflexen (zie afb) zijn de onderste trede van de ‘zandloper’. Dit is de bagage die het kind bij de geboorte al mee heeft gekregen.
Hier van uit gaat het kind zijn eigen mogelijkheden opbouwen. Vanuit reflexmatige bewegingen wordt een ervaringswereld opgebouwd, waarbij de zwaartekracht als konstante een belangrijk onderdeel vormt bij de oriëntatie opbouw.
begin pagina

 

algemene motoriek
De ontwikkeling van de grove motoriek staat in het tweede niveau. Het kruipen is van groot belang voor het ontwikkelen van de samenwerking tussen de twee helften van het lichaam en de hersenen.De lateralisatie wordt bevorderd en de nek-schouderpartij getraind. Hier ontstaat de eerste aanzet tot oogbesturing. Dit is het begin van de opbouw van de fixatie.
Het rennen, springen en hinkelen leren het kind kennis van het lichaam en het besef van links en rechts.
begin pagina

 

 

specifieke motoriek
De specifieke motoriek staat op de derde rij: handen en ogen leren samen te werken. Aanvankelijk stuurt de hand het oog; later gaat dat andersom en zal het oog een leidende rol gaan krijgen in het informatieverwerkingsproces. Het plaatsen van het stemgeluid en het gebaar en het reageren daar op zijn vaardigheden die ook noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van de oogbesturing.
begin pagina

 

 

oculo-motoriek
De oculo-motoriek kan zich niet ontwikkelen zonder de vorige stadia. De opbouw van de samenwerking tussen beide ogen, zowel het richten (de convergentie) als het scherpstellen (de accommodatie) wordt nu getraind. Het goed richten van beide ogen op een object is de hoogste vorm van de fijne motoriek.
begin pagina

   

Type het woord in waarop u wilt
zoeken in het onderstaande
venster
en druk op de knop Find!

Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search