Optologisch Centrum Purmerend

 

 

 

 

Copyright © Optologisch Centrum Purmerend

leerproblemen
concentratie
lees- en spellingsproblemen
ruimtelijk inzicht
rekenproblemen
creativiteit
sociaal-emotionele problemen

Leerproblemen kunnen mede door een niet optimaal visueel systeem veroorzaakt worden. We moeten dan niet alleen denken aan het scherpzien wat problemen kan veroorzaken, maar vooral aan het stabiel fixeren van de ogen, het verspringen van de ogen, het goed volgen met de ogen, het zien van ruimte en het begrijpen van de ruimte. Maar ook als de vaardigheden zoals de ooghandcoordinatie en het integreren van waarneming met geluid onvoldoende zijn, kan dat de nodige problemen geven.

 

concentratie
In ons vak meten we een viertal oorzaken van concentratieverlies.
Lage accommodatieamplitude (het scherpstellen in het nabij gebied) leidt tot verlies van visuele aandacht. Dit leidt weer tot begripsvermindering, hoge afleidbaarheid en dus concentratieproblemen.
Zwakke convergentie (het richten van de ogen op één punt in de ruimte) geeft instabiele visuele informatie. Dit is heel verwarrend, want bij het lezen verandert de plaat van de letters, of de plaats van de woorden in de zin. Hierdoor kan je je aandacht niet richten en krijg je last van perifere interferentie. Dit houdt in dat de omgevingswaarneming zich gaat opdringen en je daardoor afgeleid zal worden.
Een perifere waarnemer (naar buiten gericht) geeft onvoldoende centrale herkenning. Er is dan relatief veel tijd nodig om te begrijpen wat er staat in de tekst.
Daar tegenover staat een centrale waarneming. Heel gedetailleerd wordt waargenomen waarbij verlies van oriëntatie optreedt, waardoor de informatiestroom stagneert. Deze beide waarnemingsstrategien leveren echter onvoldoende identificatie op waardoor niet begrepen wordt wat er is waargenomen. Dus de aandacht gaat weg naar iets anders wat we wel begrijpen.
begin pagina

 

lees- en spellingsproblemen
Automatisering en zintuiglijke integratie zijn voorwaarden om zonder problemen goed te kunnen lezen en spellen.Aan het begin van hun schoolloopbaan wordt weinig rekening gehouden met het niveau van de ontwikkeling van de kinderen op dit gebied. Ze voldoen dus vaak niet aan de schoolse startvoorwaarden: motorische symmetrie, een afgerond lateralisatieproces, goede oog-handcoordinatie, besef van directionaliteit, van vormconstante en motorvrije perceptie.
De optoloog kan deze deelvaardigheden meten en testen en de problemen verklaren vanuit het ontwikkelingsmodel.
begin pagina

 

ruimtelijk inzicht
De visuele ruimte die we ervaren onstaat door het waarnemen met twee ogen en de oogbeweging. Twee ogen kijken elk naar het zelfde object, maar door de verschillende waarnemingshoek zijn de beelden niet identiek. Hierdoor zien we diepte (stereoscopie). Weten wáár de objekten in de ruimte zijn, wordt bepaald door de oogbeweging (plaatsbepaling). Door hiermee veel ervaring op te doen wordt je voorstelling over de ruimte betrouwbaar. Nu kunnen we in gedachten met de ruimte en de voorwerpen daarin manipuleren (spiegelen, draaien, omkeren en omklappen). Hierdoor wordt ruimte voorspelbaar en logisch.
begin pagina

 

rekenproblemen
Rekenen leer je eerst concreet op je vingers. Als je ze niet meer nodig hebt gebruik je je voorstellingsvermogen (visualisatie). In combinatie met ritme en ordening kan je taken gaan oplossen. Bij moeilijkere opdrachten is het noodzakelijk om over een goede automatisering van getallen en reeksen te beschikken. Beperkingen in visuele deelfuncties leiden tot slechte visualisatieprocessen. Beide zijn in de visuele analyse op te sporen en d.m.v. training en therapeutische glazen te ontwikkelen.
begin pagina

 

creativiteit
Het maken van visualisatie en het op roepen van nieuwe associaties leidt tot creatieve processen. Concreet denken en handelen , niet voorstellend, leidt tot stereotyp gedrag. Dit is eenzijdig gedrag en duidt op onvoldoende samenwerking tussen de beide hersenhelften. Dit functioneren beperkt de integratie van alle informatie die je tot je beschikking hebt. Er is dus geen vrijheid en autonomie.
begin pagina

 

sociaal emotionele problemen
Door postieve reacties uit de omving blijft de mens zijn aangeboren gevoel van zekerheid houden. Echter, lang niet altijd is de omgeving voorspelbaar en veilig. Je moet dus leren waar te nemen wat er gebeurt om je heen. Door juiste interpretatie hiervan kan je voorkomen dat je negatieve reacties oproept uit je omgeving. Doe je dit verkeerd dan gebeurt dit juist wél en neemt je gevoel van eigenwaarde af en word je onzekerder en kan je in een negatieve spiraal terecht komen. Het gevoel van onzekerheid en onveiligheid is de bron van ongewenst gedrag, zoals b.v.:agressie, jaloezie,angst, liegen, pesten, depressie, enz.
begin pagina

  

Type het woord in waarop u wilt
zoeken in het onderstaande
venster
en druk op de knop Find!

Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search