Optologisch Centrum Purmerend

 

 

 

 

Copyright © Optologisch Centrum Purmerend

veel gestelde vragen

privacy statement
kan ik van mijn bril af komen
moet je altijd oefenen
hoe staat de optogie tegenover de lazertechniek
hoe behandelt de optoloog bijziendheid
mag je als ouder bij het onderzoek aanwezig zijn
hoe kan ik mijn kind goed voor bereiden op het onderzoek
hoe kan ik mijn kind voorbereiden op de visuele training
wordt optologie door de verzekering vergoed
wat zijn de tarieven
wat is een goede optoloog
ik wil geen bril meer dragen heeft optologie daar een oplossing voor
als er geoefend moet worden hoe lang gaat dat duren

 

 

Kan ik van mijn bril afkomen
Inderdaad! Dat kan als de brillenglazen niet al te sterk zijn, in het bijzonder bij een beetje bijziendheid (min-glazen). Is de bijziendheid erger, dan kunnen we met speciale contactlenzen goede resultaten behalen (tot 3.5 dpt. Verbetering).
begin pagina

 

Moet je altijd oefenen
Afhankelijk van de visuele analyse kan het nodig zijn of niet. Bepaalde problemen kunnen worden opgelost door training, zoals oogvolgbeweging en fixatie, andere moeten we corrigeren met bril of lens. De duur van het oefenen hangt natuurlijk af van de gevonden metingen.
begin pagina

 

Hoe staan jullie tegenover de lazertechniek om zonder bril scherp te kunnen zien?
We willen een gezond oog niet traumatiseren. Bovendien is daarmee het visuele gedrag niet veranderd en dus de reden van het probleem niet weggenomen. De operatie is onomkeerbaar en het is niet uitgesloten dat er negatieve bijwerkingen zijn. Denk hierbij aan cornea instabilteit, licht gevoeligheid, binoculairiteitsproblemen, etc.
begin pagina

 

Hoe behandelt de optoloog dan de bijziendheid?
We werken preventief. In de analyse kan voortijdig herkend worden dat de bijziendheid zich gaat ontwikkelen. Deze is te stoppen. Als de bijziendheid manifest is kunnen we het verminderen door therapie.
begin pagina

 

Mag ik als ouder bij het onderzoek aanwezig zijn?
Natuurlijk, u kan ons waardevolle gegevens verschaffen.
begin pagina

 

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op het onderzoek?
Er is een speciale folder ontwikkeld om de gang van zaken uit te leggen. Die krijgt u voor het onderzoek toegestuurd.
begin pagina

 

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op de visuele training?
Er is een speciale folder ontwikkeld om de gang van zaken uit te leggen. Die krijgt u voor u start met het trainen.
begin pagina

 

Wordt de therapie vergoed door de zorgverzekering ?
Jammer genoeg meestal niet. Het is raadzaam dat te informeren en bij weigering een bezwaar in te dienen, waardoor het besluit mogelijk wordt herzien.
begin pagina

 

Wat zijn de tarieven van het onderzoek en de visuele training etc ?
bedragen vanaf 1 januari 2018

1e optologisch onderzoek (analyse, rapportage en adviezen)

€315

evaluatie onderzoek

€ 166,25

visuele analyse

€105,

visuele training - per 45 min. "in office"

€ 70--

visuele training begeleiding 10 weken thuis

€ 122.50

visuele training begeleiding 3 maanden thuis en "in office"

€306,25

contactlens controle

€ 76,--

service pakket contactlenzen

€ 231,-- (1jaar controle + korting op nieuwe lenzen)

contactlens omruil (vormvast)

€ 102,-- (v.a.)

contactlens modificatie per lens (sp)

€ 28,50,--

syntonics

€ 700.-- ( 5 weken)

begin pagina

 

 

Wat is een goede optoloog
De optoloog zal altijd de "21 puntentest" volgens het OEP uitvoeren Er wordt een voorgeschiedenis opgenomen en sub-testen gedaan. Deze sub-testen geven inzicht in visueel-motorische en visueel-auditieve integratie en in de motorische ontwikkeling die voor het visuele systeem van belang zijn. De optoloog zal adviezen geven over brillen, oefeningen, sport en spel en werkomstandigheden. Het zal altijd de bedoeling zijn om het visuele syteem te stimuleren en te verbeteren en de afhankelijkheid van de bril te verminderen.
begin pagina

 

 

 

Ik wil geen bril meer dragen, hebben jullie daar een oplossing voor?
Dit hangt af van de aard van het probleem. De optolooog schrijft soms brillen voor die tijdelijk gebruikt moeten worden. Zij hebben een therapeutisch doel en versnellen het veranderingsproces.
begin pagina

 

Indien we moeten oefenen, hoe lang zal dat zijn?
Het werkt het best als er dagelijks een kwartier geoefend wordt. De totale oefentherapie kan variëren van een paar maanden tot een jaar.
begin pagina 

  

Type het woord in waarop u wilt
zoeken in het onderstaande
venster
en druk op de knop Find!

Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search