Optologisch Centrum Purmerend L

 

 

 

 

Copyright © Optologisch Centrum Purmerend

brillen en contactlenzen
therapeutisch brillen of contactlenzen
corrigerend brillen of contactlenzen
onspannend brillen of contactlenzen
preventief brillen of contactlenzen
verzienheid correctie
bijziendheid correctie
astimatisme correctie
ouderdomsverziendheid correctie (leesbril)
bril versus contactlenzen
ortho-keratologie

 

Brillen en contactlenzen zijn de middelen die de optoloog tot z'n beschikking heeft om zowel bewust als onbewust het visuele systeem te beinvloeden. De beinvloeding bestaat uit: het verhogen of verlagen van de scherpstel activiteit, het versterken of verminderen van de scherpte, relatie overzicht- detailwaarneming, ruimtelijke organisatie en diepte perceptie.

 

therapeutisch
Het voorschrijven van een therapeutische bril of contactlens heeft tot doel dat de persoon een ander visueel patroon door het gebruik van de bril of contactlenzen gaat aan leren. Het gebruik van een therapeutische bril of contactlens kan full-time zijn, of alleen onder bepaalde werkomstandigheden, of tijdens oefenprocedures of een combinatie hiervan.
begin pagina

 

 

corrigerend
Een bril of contactlens die bedoeld is om te corrigeren verhoogt de zichtscherpte of zorgt er voor dat de ogen weer optimaal kunnen fixeren naar één punt. Dit wordt full-time gebruikt, met uitzondering van de klasssieke leesbril. Die wordt natuurlijk alleen gebruikt tijdens het lezen, schrijven en andere nabij die binnen handbereik plaatsvinden
begin pagina


 

ontspannend
Veel visuele problemen proberen we zelf op te lossen door extra ons best te doen en nauwkeuriger te kijken, dichter op ons werk te gaan zitten of langer te studeren. Hierdoor ontstaat visuele stress. Het accommodatie systeem gaat te hard werken en als deze situatie langer blijft bestaan kunnen er functie problemen optreden en/of bijziendheid zich ontwikkelen. Om dit soort problemen op te lossen kan een ontspannende bril voorgeschreven worden. Hierdoor wordt het compenserend visuele gedrag overbodig. Er kan weer ontspannen gekeken worden. Dit is vaak voorwaarde om de echte onderliggende problemen d.m.v. oefeningen op te lossen.
begin pagina

 

preventief
Als er visuele problemen zijn zullen we b.v. door middel van bewustere oogbesturing, of een hogere attentie waarde voor waarneming, of aanpassing van lichaamshouding, of het aanpassen van ons gedrag, of een combinatie van deze compensaties proberen om de problemen op te lossen. Deze aapassingen kunnen op langer termijn steeds meer klachten of functie verlies gaan geven. Zodra dit in een beginstadium wordt herkend zullen we preventieve maatregelen nemen. Hiervoor wordt soms een bril of contactlens gebruikt, die niet bedoeld is om scherp of beter mee te zien, maar die de aanpasssing op langer termijn moet voorkomen. Hierdoor zullen de gevolgen van het aangepast werken veel kleiner zijn of zelfs achterwegen blijven. Geen ontwikkeling van bijziendheid, een veel beter leestempo en/of betere leerprestaties.
begin pagina

 

verziendheid
Verziendheid (hypermetropie) is een optische situatie die ontstaat door een te lage accommodatie prikkkel in de prille ontwikkeling van het visuele systeem. Het licht wordt door lens en cornea relatief onvoldoende gebroken en het het brandpunt kom achter het netvlies te liggen. Hierdoor moet op wat latere leeftijd het scherpstellen van het oog al werken tijdens het ver kijken en kan de neiging ontstaan dat de ogen naar binnen willen draaien. Hierdoor ontstaan oogsamenwerkingsproblemen. Het corigeren geeft vaak problemen omdat door de correctie slechts de accommodatie ontspant en de oogstand verbetert en er geen visus verbetering optreedt. Visuele training is dan sterk aan te raden.
begin pagina

 

bijziendheid
Bijziendheid (myopie) is een visueel probleem waarbij het scherpzien in de verte verstoord raakt door een te sterke breking van het licht in de ogen. Dit onstaat door:
1 aanleg (de oogas is van nature te lang)
2 een te hard werkend accommodatiesyteem
3 onvoldoende visuele vaardigheden
4 het accommoderen wordt over-gestimuleerd door omgeving- en studiedruk
5 een combinatie van deze factoren.
begin pagina | meer over bijziendheid

 

astigmatisme
Wanneer het licht, als het in het oog komt, in horizontale richting anders breekt dan in verticale richting is er spake van astigmatisme en ontstaat er een onscherp beeld. Vaak wordt dit veroorzaakt door een horizontaal en verticaal verschillend gekromde cornea (hoornvlies). Dit wordt cornea astigmatisme genoemd. Is er sprake van een astimatisme, maar wordt dit niet veroorzaakt door de cornea dan is er sprake van (optisch)systeem astigmatisme. Astigmatisme wordt d.m.v. cylindrische lenzen gecorrigeerd. Astigmatisme kan voorkomen in combinatie met b.v. bijzienheid en verziendheid.
begin pagina

 

ouderdomsverziendheid
Ouderdomsverziendheid (presbyopie) is het minder goed scherpzien op leesafstand. Bij de meeste mensen begint rond het 45ste jaar dit op te treden. Het is een natuurlijk proces waarbij de ooglens z'n flexibiliteit verliest. Een leesbril is dan de oplossing. Een optimaal functionerend visueel systeem kan langer zonder leesbril functioneren.
begin pagina

 

bril versus kontaktlenzen
Bril-correcties kunnen soms nadelen hebben op therapeutisch vlak. Een brillenglas staat altijd een stukje vóór de ogen, hebben een vergrotende of verkleinende werking, en omdat ze bij oogbewegingen niet recht met het optisch centrum voor het oog staan zal er ook nog een ruimtelijke verandering optreden. Met een kontaktlens is hier geen sprake van omdat die met het oog mee beweegt.
begin pagina

 

ortho-keratologie
Door middel van orthokeratologie, dit is het aanmeten van speciale therapeutische contactlenzen, kan vooral bijziendheid effectief behandeld worden. Deze lenzen hebben tot doel om de cornea zo te vormen dat er weer zonder correctie een normale gezichtscherpte gehaald kan worden. Met deze methode kan er een verbetering gehaald worden tot 3 dpt.
begin pagina | meer over ortho-keratologie

 

  

Type het woord in waarop u wilt
zoeken in het onderstaande
venster
en druk op de knop Find!

Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search