Optologisch Centrum Purmerend

 

 

 

 

Copyright © Optologisch Centrum Purmerend 

bijziendheid
wat is bijziendheid
hoe word je bijziend
wat kan er aan bijziendheid gedaan worden
visuele training
werkomstandigheden
contactlenzen
therapeutische glazen
preventie
wat mag je verwachten
terug naar brillen/contactlenzen

Bijziendheid is een probleem waardoor we niet goed in de verte kunnen zien. Het ontwikkelt zich in de meeste gevallen op jonge leeftijd en verloopt min of meer progressief tot we volwassen zijn. De afhankelijkheid van een bril of kontaktlenzen neemt toe naar mate de bijziendheid zich verder ontwikkelt. Dit betekent dat we beperkt worden in ons doen en laten. Gelukkig heeft onderzoek aangetoond dat bijziendheid goed te behandelen is.
begin pagina

 

wat is bijziendheid
Als dichtbij kijken veel moeite kost of te lang en te intensief plaatsvindt, dan zullen onze ogen zich gaan aanpassen. Dat is noodzakelijk om het dichtbij kijken vol te kunnen houden. Minder gezichtstsscherpte voor ver is na verloop van tijd het gevolg.Deze vermindering van gezichtsscherpte voor ver wordt bijziendheid genoemd.
begin pagina

hoe word je bijziend 
Drie belangrijkste factoren die bijziendheid bervorderen zijn:
1 de aanleg
2 het niveau van visuele ontwikkeling
3 de visuele inspanning
De aanleg is een factor die we niet in de hand hebben. Statistieken laten zien dat kinderen met bijziende ouders meer en vaker bijziend zijn, dan kinderen met niet bijziende ouders.
De visuele ontwikkeling kan door middel van een functioneel optometrisch onderzoek geanalyseeerd worden. Hierdoor krijgen we inzicht hoe het visueel systeem werkt. Het volgen, het richten het scherpstellen, het overzicht, de detailherkenning en het samenwerken van de visuele functies met andere zintuigenis dan bekend. De analyse vertelt hoe we met visuele informatie omgaan en met hoeveel inspanning dat gepaard gaat.Als bepaalde functies niet optimaal verlopen leidt dit tot compensatie wat vaak neerkomt op extra inspanning. De visuele inspanning neemt toe waarneer:

1 er niet recht voor het werk wordt gezeten
2 de afstand t.o.v. van het werk kleiner wordt
3 de taken moeilijker worden
4 de tijdsduur van de nabijtaken toeneemt
begin pagina

wat kan er aan bijziendheid gedaan worden
Na onderzoek en analyse kan er een plan gemaakt worden hoe de bijziendheid te behandelen. Dit kan op verschillende manieren.
1 visuele training om visuele vaardigheden te verbeteren
2 werkomstandigheden veranderen
3 contactlenzen
4 therapeutische brilleglazen
5 preventie 
begin pagina

visuele training
De visuele vaardigheden kunnen d.m.v. visuele training verbeterd worden. Bijzienden hebben een eigen manier van kijken ontwikkeld. Zij zijn detail gericht en zijn minder ingesteld op ruimte en overzicht. Detailherkenning en centrale waarneming is erg belangrijk en sterk leidend binnen het waarnemingsproces. D.m.v. oefeningen en ervaring kan dit anders aangeleerd worden.
begin pagina

werkomstandigheden
De inspanning die onze ogen moeten maken om scherp te zien is tijdens het dichtbij kijken het grootst en neemt toe naar mate we dichterbij moeten scherp zien. Daarom is het bij intesief dichtbijwerken belangrijk om niet te dicht op ons werk te gaan zitten. Verlichting die onvoldoende is, schitteringen op het werkvlak en reflexies op beeldschermen geven altijd vermindering van herkenning. Dit verhoogt de inspanning om het toch nog goed te "zien ".
begin pagina

 

contactlenzen
Bij bijziendheid kunnen speciale kontaktlenzen (orthokeratologische contactlenzen) een extra bijdrage zijn om de bijziendheid te verminderen. Op deze manier zijn sterkte verbeteringen mogelijk tot 3 dioptrien.
begin pagina

 

therapeutische glazen
Bijziendheid is een reactie van het visueel systeem op stress. D.m.v. speciale stress reducerende glazen kan de visuele stress bestreden worden. Dit zijn dus glazen om "anders "te leren zien, niet om scherper te kijken.
begin pagina

 

preventie
Preventie maatregelen m.b.t. bijziendheid bestaat uit het letten op werkhouding ,verlichtingsomstandigheden , intensivitiet van de nabijtaken etc.
begin pagina

 

wat mag je verwachten
Na onderzoek kan er een prognose gemaakt worden of de bijziendheid makkelijk of moeilijk is te behandelen. Door behandeling zal er mogelijk vermindering van sterkte optreden. Het visuelgedrag zal altijd in meer of mindere mate veranderen, door het bewust worden van de diverse visuele functies die in de oefeningen aan bod komen Het te bereiken resultaat is erg persoon afhankelijk. Belangrijke factoren daarbij zijn:

1 wordt de juiste correctie gebruikt op het juiste moment
2 zijn de werk omstandigheden goed en niet te intensief vooral m.b.t.de nabijtaken.
3 Wordt er voldoende visueel ruimtelijk waargenomen.
begin pagina

 

  

Type het woord in waarop u wilt
zoeken in het onderstaande
venster
en druk op de knop Find!

Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search